BG1 BG2

สารจากประธาน


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น


เนื่องด้วยตลอดปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีการแกว่งตัวอยู่ตลอดเวลา และธุรกิจหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังคงสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน โดยมีผลกำไรสุทธิจำนวน 89.73 ล้านบาท


การสร้างผลกำไรที่ต่อเนื่องนั้น แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะมีความผันผวนด้านปัจจัยเศรษฐกิจ รวมถึงการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์เริ่มแย่งชิงลูกค้ารายย่อยมากขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการลดค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (คอมมิชชั่น) เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายย่อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการและทีมผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรใหม่ให้กระชับขึ้นโดยการบริหารรายได้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อรักษาซึ่งความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้เพื่อให้มีกำไรและผลตอบแทนแก่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปีซ้อน


ผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่นี้ ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มสาขารูปแบบใหม่ในปีนี้ โดยจะเน้นการเป็น Trade & Investment Hub ที่มีศักยภาพ โดยบริการลูกค้าด้วยบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนแบบครบวงจรเพื่อรองรับลูกค้าได้มากขึ้น เน้นการเสริธุรกิจที่มีศักยภาพให้มีความแข็งแกร่งและคล่องตัวทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและการดำเนินงานทุกส่วน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้การยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป


ในนามของคณะกรรมการและทีมผู้บริหาร ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้ทุ่มเท และไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานภายใต้กระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่องจะทำให้เรามีความพร้อมในการแข่งขัน และเติบโตแบบก้าวกระโดดไปข้างหน้าด้วยกันในปี 2560 อย่างแน่นอน